Mål för verksamheten

Föreningen har följande mål för sin verksamhet:

Våra medlemmar skall trivas och känna sig delaktiga. Här skall det vara lugnt och fastigheterna skall vara välskött och ge ett gott intryck. Våra fastigheter skall anpassas i den mån det går, så att våra medlemmar kan bo kvar och känna trygghet även om rörligheten skulle försämras.

Detta kan, bland annat, uppnås genom att vi arbetar med information och inflytande, håller våra gemensamma lokaler fräscha, jobba aktivt med att förbättra tillgängligheten samt använda underhållsplanen som ett aktivt hjälpmedel.