I föreningen finns det möjlighet att hyra efter kösystem separat för både garage och parkering. Ansök //här//.

För gäster finns det 3 st gästparkeringar (giltig gästparkeringskortet placeras tydlig i bilen).

-text/bild senare-