Det är förbjudet att tvätta i egna maskiner, ha hög ljudnivå på radio, TV eller stereo mellan kl 22:00 – 06:00. Detta generellt – men givetvis kan man ha fest och då kan självklart reglerna tänjas lite grand. Kontakta gärna grannarna om Du ska ha en större fest så onödig irritation undviks.

Det är endast tillåtet att spika, borra eller utöva annan för grannarna störande verksamhet under följande tider:
Måndag – fredag 07:00 – 19:00
Lördag 09:00 – 17:00
Söndag och helgdag är sådan verksamhet ej tillåten.

Efter användande av gemensamma lokaler såsom tvättstugor, torkrum etc. ska dessa städas efter varje pass.
Spill eller annan onormal nedsmutsning i trapphus, entréer och källargångar ska omgående borttagas av den som har orsakat det.

Det är ej tillåtet att ställa cyklar, leksaker, sportutrustning och dylikt i trapphus och entréer.

Det är ej tillåtet att lägga matta utanför lägenhetsdörren.

Entréer skall alltid hållas stängda med tanke på den gemensamma säkerheten.

Lek och uppehåll i entréer och trapphus är ej tillåtet.

Portar till bil- och cykelgarage samt källardörrar ska alltid hållas låsta.

Endast cyklar (brukbara) får förvaras i cykelrummen. Obrukbara cyklar och andra föremål som ställes i dessa utrymmen ska tagas omhand och lämnas till polisen.

Det är förbjudet att köra motorcykel eller moped på gångarna. Gångarna är endast avsedda för gående.

Cyklar ska ställas i cykelställen – ej utanför entréerna eller i gångar.

Det är endast tillåtet att parkera på av hyresgäst förhyrd parkeringsplats. All annan parkering är ej tillåten inom föreningens område! Den som parkerar på sådan plats utan tillstånd har gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande. Missbruk kan förhindra utryckningsfordon i tjänst och kommer att beivras. Du har skyldighet att informera dina besökare om detta.

Rastning av hundar och katter får inte ske i sandlådor, rabatter eller på gräsmattor. Det är ägarens skyldighet att göra rent efter djuret. Hundar och kattor ska hållas kopplade när de vistas inom föreningens område.

Matning av fåglar är ej tillåtet. Vi undviker därmed möss och råttor samt nedsmutsning av måsar och andra större fåglar.

Det är ej tillåtet att piska eller skaka mattor, sängkläder och dylikt genom fönster eller från balkonger.

Det är ej tillåtet att hänga balkonglådor utanför balkongräcket. Det medför stor olycksfallsrisk om en balkonglåda skulle falla ner.

Vid hängning av tvätt till tork på balkonger och altaner ska tvätten hängas på ett sådant sätt att den ej syns utifrån.

Det är ej tillåtet att sätta upp parabolantenn på fasader.

Rökning är ej tillåten i allmänna utrymmen såsom tvättstugor, trapphus, källare m.m.

 

\\STYRELSEN