Endast köksfläkt med återcirkulation och kolfilter är tillåtet. Fläkten får inte kopplas till en frånluftsventil – överträdelse medför skadeståndsansvar.