• Tänk på att torka av skorna på fotskrapan innan Du fortsätter in.

• Det är inte tillåtet att parkera cyklar, barnvagnar

• Dörrmatta får inte läggas framför lägenhetsdörren detta försvårar trappstädningen

• Det är inte tillåtet att röka i trapphuset eller i hissen

• Kastar inte fimpar, stickor, snus och annat skräp i trappan eller utanför porten. Papperskorgar finns intill vissa entréer